This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.
 • DANE REJESTROWE

  • 2N-Everpol Sp. z o.o.ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa
   XIII Wydz. Gosp. Sądu Rej. Warszawa
   KRS 0000164987
   NIP 951-20-79-512
   REGON 010130717
   BDO 000093404

 • INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH

  • Administratorem Danych Osobowych jest 2N-Everpol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 403A. Administrator Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email: info(at)everpol.pl lub telefonem +48 22 331 99 59. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO, w celu wysłania informacji organizacyjnych, handlowych lub technicznych na otrzymane zapytania. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 1 roku. Jeśli będzie to konieczne, w celu wykonania usługi, Administrator ma prawo przekazywać dane. Administrator może przekazywać dane wyłącznie trzem grupom odbiorców: osobom przez niego upoważnionym, jego pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zostanie zlecone to zadanie oraz operatorom pocztowym lub kurierom. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.