PRIME3 rozszerza ofertę oczyszczaczy powietrza o nowy model SAP41